Pixelpoeten
fotografi

Tur – retur

Dokumentar

Jeg så heldig å få sitte på med en trailersjafør mellom Oslo og Tromsø…og tilbake.  400 mil er det til sammen – og det er langt. Det vil si; det var langt for meg, ikke for ham. For ham var det en helt vanlig tur og for meg ble det en helt fantastisk tur.

Frukt og grønt skulle fraktes nordover fra Oslo. Og i Skjervøy ble traileren fylt opp med fisk som til slutt skulle ende opp sør i Europa et sted.

Ved å bli med en trailersjafør på langtur ville jeg dokumentere hvordan dagliglivet er for dem som har veien som arbeidsplass?

Vi ser dem der de står på hvileplasser langs veien, på kaier eller utenfor butikker i ferd med å losse eller laste varer. Eller på veikroer og bensinstasjoner der sjaførene inntar dagens måltid.

De holder samfunnet i gang og gir oss alt det vi tar for gitt i hverdagen; fra drivstoff og byggematerialer til medisiner, klær og mat.

Sjaførene er alltid på vei et annet sted.