Pixelpoeten
fotografi

Tilbake

Dokumentar

I dette prosjektet drar jeg tilbake til barndomshjemmet mitt. Jeg fotograferer rom, ting og steder som jeg knytter sterke minner til.

Jeg vil utforske barndomshjemmet mitt slik det er i dag, og forøke å vise hva som har endret seg – hva har forsvunnet på disse årene? Mine egne minner fra stedet er sterke og gode, og jeg vil i dette prosjektet se på  hvordan steder og minner forandrer seg over tid.