Pixelpoeten
fotografi

Spor

Dokumentar

«Snublesteiner» er minnesmerker over ofrene for nazismen under andre verdenskrig, jøder som ble deportert fra Norge og drept i nazistenes utryddelsesleirer. Av i alt ca 2100 jøder i Norge ble 773 deportert, de fleste direkte til Auschwitz. Kun 38 overlevde.

Den tyske kunstneren Gunter Demnig står bak prosjektet. Det første minnesmerket ble lagt ned i Køln i 1994. Nå er det lagt ned godt over 60 000 steiner i tyve land i Europa. Det er Jødisk Museum i Oslo som har brakt prosjektet til Norge.

Når vi på et vis «snubler» over disse minnesmerkene der vi bor, der vi går, der vi arbeider, vil vi forhåpentligvis forstå at navnene vi leser representerer levende mennesker som bodde i huset, bygården, gata eller i byen vår. Steinene krever at vi ikke glemmer og er en påminnelse om at Holocaust foregikk også her og ikke bare et annet sted, langt borte. Dette er vår egen nære historie, og de som kan fortelle om det, sannhetsvitnene, er snart borte.