Pixelpoeten
fotografi

Frukt

Natur

I denne bildeserien gjør jeg frukt om til objekt. 

Fruktene henges opp i ståltråd og i noen tilfeller lar jeg ståltråden gjennombore fruktene, eller surres rundt dem. Jeg kombinerer ulike frukter og syr disse sammen. Noen frukter er delt for å vise hvordan de ser ut på innsiden.

Fruktene er tatt ut av  deres vanlige omgivelser, og jeg har  introdusert et fremmed objekt – ståltråden. Den bruker jeg bruker til å henge opp og å sy sammen fruktene.